برای دیدن سوالات به ادامه مطلب مرجعه فرمایید.

سوالات به صورت تشریحی میباشند.

تعداد سوالات 16 تا میباشد.

شکلک های محدثه

1.چه قسمت هایی از آسیا کم جمعیت یا خالی از جمعیت است؟

 

2.چه قسمت هایی از آسیا پر جمعیت است؟

 

3.متراکم ترین مکان از نظر جمعیت در جهان کجاست؟

 

4.مردمان آسیا دارای چه نژادهایی هستند؟

 

5.کدام دین های آسیا در خارج از آسیا انتشار یافتند؟

 

6.کدام دین ها در آسیا انتشار یافتند؟

 

7.چه عواملی در رونق اقتصادی آسیا موثرند؟

 

8.کشورهای مهم تولید کننده برنج کدامند؟

 

9.چه عواملی باعث رونق اقتصاد در چین شده است؟

 

10.کشورهای صنعتی آسیا را نام ببرید.

 

11.ببرهای اقتصادی آسیا کدام شهرها هستند؟چرا؟

 

12.چه عواملی باعث مهجرت مردم از روستا به شهر در آسیا شده است؟

 

13.دلیل پیدایش شهرهای پرجمعیت در آسیا چیست؟

 

14.اهمیت شهرهای پرجمعیت چیست؟

 

15.به چه علتی گردشگری در اقتصاد مردم آسیا مهم است؟

 

16.اطلس چیست؟

شکلک های محدثه