نمونه سوالات بخش زیست شناسی پایه هشتم فصل 5 مرکز استعداد های درخشان فرزانگان امام رضا لاهیجان


جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.


به اندام هایی که اثر محرک خاصی را دریافت  و به پیام عصبی تبدیل میکنند..........................میگویند.


گیرنده های صوتی ، سلول های ................... هستند که در بخش ........................ گوش داخلی قرار دارند.


وقتی مولکول های ماده ی بودار وارد بینی میشود ، روی ................... گیرنده های بویایی قرار میگیرند.


روی زبان و ..................................... سلول های چشایی قرار دارند.


مغز با توجه به پیام عصبی که از گیرنده ی دما دریافت میکند ، پاسخ های حرکتی را از طریق عصب ..................... به ماهیچه ها میفرستد.


گیرنده های استوانه ای در دید ....................... نقش دارند.


بافت ..................... بین رشته ها و روی ماهیچه ها تا دوسر آن ادامه دارد و طناب سفید رنگی بنام .......................... را میسازد که معمولا به استخاون متصل میشود .


در مفصل متحرک ، در محل مفصل ، علاوه بر غضروف ، ......................و مایع مفصلی نیز وجود دارد.


ساختار بافتنی استخوان ها در بدن آدمی از دو نوع بافت ............... و ................... تشکیل شده اند.


در ماده ی زمینه ای بافت استخوانی .................. و املاح معدنی وجود دارد .


خطر عفونت گوش ...................... از بقیه ی قسمت های گوش بیشتر است .


اسکلت به تنهایی قادر به حرکت نیست ، .................. استخوان را تکیه گاه خود قرار میدهند و با انقباض خود سبب حرکت آنها میشوند.


استخوان ها در مفصل ثابت به کمک ......................... و در مفصل نیمه متحرک به کمک ................... و در مفصل متحرک به کمک ...................... ذر کنار یکدیگر قرار گرفته اند.


ماهیچه های اسکلتی معمولا به صورت .................... و ...................... کار میکنند یعنی عمل...................... دارند.


بزرگترین زردپی بدن ، ...................... نام دارد که از ........................ تا کف پا امتداد دارد.


به مجموعه ی استخوان ها ، غضروف و اتصالات آنها در بدن ما ......................... میگویند .


 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

با تشکری از دبیر مربوطه سرکار خانم موحدی 


یاسمین آشوری 

باتشکر