پرسش هماهنگ فیزیک پایه هشتم  فصل 9 مدرسه فرزانگان امام رضا لاهیجان ( تیزهوشان ) در تاریخ 94/8/20در جاهای خالی کلمات یا عبارات درست بنویسید. 1 نمره

الف) در روش تماس بار الکتریکی اجسام پس از تماس ................... است.

ب) عبور جریان الکتریکی در ...................... آسان است چون دارای ............................. هستند.

ج) در یک الکتروسکوپ ..................... ورقه و تیغه الکتروسکوپ از هم فاصله دارند .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . .  . . . .  . . . .

چرا باید آزمایش های الکتریسیته ساکن را در روزهای خشک انجام دهیم ؟ 0.5 نمره
 . . . . . . .  . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . .. . . . .. . . . .. . . .. . . . . .. 

چه موقع میگوییم که جسمی بار مثبت و چه موقع میگوییم بار منفی دارد ؟ 1 نمره

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .. . 

یک الکتروسکوپ خنثی و یک جسم باردار در اختیار داریم . توضیح دهید که چگونه میتوان فهمید که نوع بار چیست ؟ 1 نمره


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . .  .. . . . . . . .. 

بار الکتریکی هسته اتم روی با عدد اتمی 30 چند کولن است ؟ 


اگر اتم روی 2 الکترون اضافی دریافت کند بار الکتریکی آن چقدر خواهد شد ؟  1.5 نمره
 ..  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  ..  .. . . . . .  . .. . .. . . .  .  . . .. .   . . .  .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . 

با تشکر از شما عزیزان و همچنین با تشکر از دبیر فیزیک پایه متوسطه مدرسه استعداد های درخشان فرزانگان امام رضا لاهیجان سرکار خانم زحمتکش


شما عزیزان میتوانید با ذکر کردن سوالات مورد نظر در قسمت نظرات پاسخ سوال تان را دریافت کنید.
باتشکر 
یاسمین آشوری