آزمون دوره ای لغت و تاریخ ادبیات فارسی مخصوص نوبت اول از درس اول تا درس هشتم


باتشکر از : سرکار خانم قوامی دبیر ادبیات مرکز پرورش استعداد های درخشان فرزانگان امام رضا (ع) لاهیجان


1- معنی واژه های زیر را بنویسید.


جیب :                                          پشته:

خرف:                                           گردان:

صدراعظم:                                     انیس:

جولاهه:                                        حریم:

غفلت:                                          چرتکه:

فراز:                                             منطقی:

پلشتی:                                        حیران:

صورتگر:                                         خزان:

جلال:                                            برج:

نیت:                                             عزت:

وجد:                                             معیار:


2- جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.


سعدی در قرن................می زیست و کتاب ......................... را به نثر آمیخته به نظم نوشت.

مجموعه شعر (( در کوچه آفتاب )) سروده ................................ است.

قاآنی شیرازی کتاب....................... را در قرن..................... به تقلید از ........................... نوشت.

ایرج میرزا از شاعران دوره ............................ بود که اشعارش سده و روان و مشتمل بر تعبیرات عامیانه است.

کتاب اسرارالتوحید توسط ............................ در قرن..........................نوشته شد.

کتاب بهارستان را ..................... در قرن ............................نوشت.

کتاب تاریخ اردلان از..................................است.

کتاب جمع التمثیل توسط.........................در قرن ...................... نوشته شد.

حافظ شیرازی ملقب به ............................. در قرن ....................... می زیست.

جامع التواریخ در قرن.................. توسط................................نوشته شد.


با تشکر از شما عزیزان

طراح سوالات : سرکار خانم قوامی


موفق باشید دوستان

یاسمین آشوری

دتیف