برای تماس با مدیر مجموعه وبلاگ ها و سایت اصلی علم هفتم و هشتم میتوانید از طریق ایمیل زیر اقدام فرمایید 

yasaminashouri@gmail.com                        یاسمین آشوری