در این قسمت برای دانش آموزان گرامی پایه هشتم نمونه سوالات فصل به فصل ریاضی تیزهوشان گرد آوری شده است

*برای اطمینان از پاسخ های خود در نمونه سوالات ریاضی تیزهوشان پایه هشتم میتوانید پاسخنامه آزمونها را دریافت کنید*


دانلود سوالات تیزهوشان ریاضی فصل1هشتم                 دانلود پاسخنامه     


دانلود سوالات تیزهوشان ریاضی فصل2 هشتم                 دانلود پاسخنامه  


دانلود سوالات تیزهوشان ریاضی فصل3 هشتم               دانلود پاسخنامه    


دانلود سوالات تیزهوشان ریاضی فصل4 هشتم               دانلود پاسخنامه    


دانلود سوالات تیزهوشان ریاضی فصل5 هشتم               دانلود پاسخنامه    


دانلود سوالات تیزهوشان ریاضی فصل 6هشتم               دانلود پاسخنامه    


دانلود سوالات تیزهوشان ریاضی فصل7 هشتم               دانلود پاسخنامه    

  

دانلود سوالات تیزهوشان ریاضی فصل8 هشتم               دانلود پاسخنامه    


دانلود سوالات تیزهوشان ریاضی فصل9 هشتم               دانلود پاسخنامه